Tereny pogórnicze – nowe życie

Posted on

Wszyscy doskonale wiedzą że działalność górnicza prowadzi do znaczącej degradacji środowiska naturalnego w miejscu gdzie ma miejsce. Na szczęście remediacja oraz rekultywacja pozwalają na przywrócenie zniszczonym terenom ich pierwotnego blasku.

Jakie zagrożenia wiążą się z odpadami górniczymi.
Odpady górnicze mogą być niebezpieczne z kilku powodów. Po pierwsze składowiska często są niestabilne mechanicznie, istnieje również duże zagrożenie erozją wietrzną i wodną, dodatkowo może nastąpić wzrost zasolenia oraz powstawanie kwaśnych odcieków. Część odpadów może ulec samozapłonowi. Groźne jest również uwalnianie do powietrza substancji, które mogą zawierać niebezpieczne pierwiastki, np. metale ciężkie.

Oczyszczanie gleby na terenach pogórniczych.
Remediacja ziemi może być prowadzona różnymi metodami (np Odzysk ziemi). Wśród nich występują metody chemiczne, które oparte są na reakcjach redukcji i utleniania zanieczyszczeń oraz metody fizyczne, który nie zmieniają zasadniczo własności zanieczyszczeń. Oba rodzaje remediacji mogą być prowadzone technikami ex situ oraz in situ. Metody ex situ to chociażby płukanie ziemi (chemiczna) lub mechaniczne rozdzielanie (fizyczna). Jeśli chodzi o metody in situ to za przykład mogą tutaj posłużyć: elektrooczyszczanie (fizyczna) oraz unieruchomienie ziemi (chemiczna). Dodatkowo istnieje też metoda biologiczna, gdzie czynnikiem oczyszczającym są mikroorganizmy. 

Ważne aby zacząć.
Przykładu skutecznie przeprowadzonej remediacji ziemi nie trzeba daleko szukać. Proces ten zrealizowano bowiem na hałdzie będącej pozostałością po hucie cynku Liebe-Hoffnung działającej na przełomie wieku XIX i XX w Rudzie Śląskiej. W ramach remediacji wykonano między innymi prace ziemne stabilizujące hałdę, dodatkowo uformowana punkt widokowy oraz wał ziemny odgradzający, obsiane trawą, pole przeznaczone do gier i zabaw. Aby zablokować zanieczyszczenia w glebie, żeby nie truły roślin wykorzystano wapno oraz węgiel brunatny. Dodatkowo rośliny odpowiednio dobrano, tak aby ograniczyć pobieranie przez nich metali ciężkich z gleby. Pokrywa roślina ma wpływ m.in. na zmniejszenie pylenia z hałdy. Dzięki tym wszystkim akcjom mieszkańcy Rudy zyskali nowy teren rekreacyjny.

Więcej na: http://www.hydrogeotechnika.pl/oferta/remediacja

Category : Blog

Comments